Horizon
Anano Shonia
22 – 25 January
Manifest Studio
V. Barnovi st. 53, Tbilisi, Georgia